Než usneš

J. Binnhack / J. Binnhack

Usínáš a já chtěl bych ti říct, že mám tě rád Než bude sen se ti zdát chci vyznání své ti dát
Dříve, než hvězdy ozáří můj pokoj v podkkroví Srdce moje ústúm němým možná napoví
Potom mi lásku svou dáš do dlaní bílých Jak sníh
Usínáš a rty mé šeptají, jak mám tě rád Usínáš a já bych chtěl o lásce verše psát
Až ospalé oči ranní slunce probudí Paprskem svým moje vlasy něžně pohladí
Potom mi lásku svou dáš do dlaní bílých Jak sníh
Až ospalé oči ranní slunce probudí Paprskem svým moje vlasy něžně pohladí
Potom mi lásku svou dáš do dlaní bílých Jak sníh Bílých jak sníh