Sen o dálkách

J. Binnhack / J. Binnhack

Pojď, půjdem se spolu učit létat Na křídlech ptáků Pojď, budem se vzášet nad obzor Pojď, dotkneš se svými prsty mraků Na křídlech ptáků Malé se ti budou zdát vrcholky hor
Plout tiše nad krajem ve víru mraků Vnímat svět pohledem, pohledem ptáků A snít, snít sen o dálkách A snít, snít sen o dálkách
Vzdušný vor nás veze k slunci blíž Jak vozka bez otěží Ráno nás stihne v oblacích Milenci snít šli, lásku sklidí ztěží Lásku sklidí ztěží City jejich shoří, jako vích
Každý by záviděl nám volnost ptáků A možnost dotýkat se prsty mraků Krásný sen o dálkách Krásný sen o dálkách
Démantová koupel v lese osvěží nám těla znavená Pak uvidíš, že na zemi, když nemáš k slunci blíž Může být krásně, o tom víš
Pojď, přestanem snít o nedozírných dálkách Které patří ptákům Pojď, budem se toulat po polích Pojď, dáme sbohem tajným přáním Přáním dotýkat se mraků Poslouchat budem tlukot srdcí svých
Každý by záviděl nám volnost ptáků A možnost dotýkat se prsty mraků A snít sen o dálkách A snít sen o dálkách Snít o dálkách